Återförsäljare

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Våra återförsäljare är en viktig del av Primogums framgång. De ger en marknadsnärvaro, känner sin del av landet med sina kunder och deras behov. Primogum å sin sida stöttar med kunskap och produkter i världsklass.

Många av återförsäljarna har konsignationslager av produkter som är frekventa inom deras område. På det här sättet kan slutkunden få snabb leverans och service från ett företag nära sin egen ort. Tillsammans med ÅF utvecklar vi produkter och service som är unika just för dem.

Vårt kontaktnät över en stor del av världen garanterar att vi får information om nyutveckling och kan ge den vidare till våra ÅF, som i sin tur stöttar sina kunder. En utveckling som i det långa loppet även gynnar landet. För flera ÅF har vi utvecklat produkter som är kundspecifika just för deras kunder.