MED ANLEDNING AV KRIGET I UKRAINA

Utöver det mänskliga lidandet leder krigshandlingarna också till oöverträffade omständigheter på marknaderna. Hoppet om normal marknadsaktivitet efter coronafasen har försvunnit. Det extremt spända läget från föregående år verkar bli värre igen och fortsätter på råvaru-, energi- och transportmarknaderna och åtföljs av en hög inflation.

Ihållande kapacitetsproblem för råvaror, logistiska flaskhalsar för flyg- och sjöfrakt och framför allt osäkerheten kring utvecklingen i Ukraina leder fortfarande till störningar i råvaruförsörjningen och ökar transport och energikostnaderna. Det tillåter inte några konkreta prognoser om hur vidareutvecklingen kommer se ut.

Vi följer våra leverantörers svängningar. En del prisjusteringar har redan genomförts som resulterats i en uppdaterad prislista från februari månad men redan nu märker vi att den kan bli svår att hålla dessa priser med tanke på situationen i Ukraina och dessa svängningar absorberas för närvarande av oss.

Vi vill därför redan nu meddela att våra leverantörer nu har gått ut med info om att de åberopar Force Majeure, det innebär bland annat att våra inköpspriser kan komma att justeras ända fram till produktionsdagen. Tyvärr, på grund av den oklara utbudssituationen, kan resultatet av det ännu inte specificeras.

Som ett företag med många internationella kontakter kommer vi att använda alla de möjligheter som finns för oss för att säkerställa tillgången till våra kunder. Vi riktar våra resurser på att fortsätta att förse er med produkter av den kvalitet ni har förväntat er.

Kortfattat så kan vi alltså inte garantera vare sig leveranser eller priser över ett längre perspektiv.

Kvalitetsgummi till hela Skandinavien

Primogum AB bildades 1992 och hade transportband av gummi som huvudprodukt.Även slitgummi, kallvulk, vulkutrustningar och handledare till rulltrappor fanns i programmet.

 Med åren blev koncentrationen på transportband och komponenter för transportörer. Flera namnkunniga tillverkare i Europa passerade revy med varierande framgång.

Det stora lyftet kom när vi kom i kontakt med Phoenix Conveyor Belt Systems i Hamburg. De hade kvalitet, omfattande program och servicevilja att erbjuda oss.

Referensprojekt

Siktdukar som levererar.

Vi har i vår produktpalett tagit in aktivt siktmedia från Major Wire för att kunna erbjuda lösningar på dagliga problem som uppstår i en sikt. Detta siktmedia har flera fördelar. Tex. förebygga slitage och underhåll, [...]

Nya ISO certifikat 2020!

Primogum AB har åter igen förnyat ISO certifieringen. Enligt de nya kraven. Vi har även fått högsta betyg Trippel AAA i kreditvärdighet, samma toppbetyg har vi haft de senaste 16 åren. Klicka här så [...]