Transportband

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Primogum levererar transportband från två ledande tillverkare, Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH och Sava.

Banden kan delas in i olika grupper baserat på dess egenskaper. Här nedan redovisas banden grupperade efter armeringstyp – den dragande parten i bandet, och efter gummikvaliet.

Armeringstyper

EP Band

De vanligaste banden är EP. Där E är den kemiska beteckningen för polyester och P för Polyamid.

Polyester är stabilt och har låg töjning. Används i bandets längsriktning.
Polyamid eller ett fabriksnamn nylon. En fiber med förmåga att kunna töjas. Används i vävens inslag, tvärs bandet. Töjbarheten behövs för att kunna kupa bandet.

Transportband med vävarmering finns med olika vävkonstruktioner och antal vävar från 1-5 st.
EP är den vanligaste. PP ger ett band med hög töjbarhet längs och tvärs bandet. EE ger ett tvärstabilt band. Primogum levererar EP band med dragstyrka från 160 N/mm till 3000 N/mm bandbredd

Stål

Transportband med stålkord har som namnet anger stålkord som dragande part. 

Ett antal parallella stållinor ger bandet dragstyrka. Kordens diameter och inbördes avstånd är normerat i DIN 22131.
Normerade stålkordsband finns i styrkeklasser 500-7200 N/mm bandbredd.
Phoenix tillverkar band med styrkan 10.000 N/mm bandbredd.
OBS, det finns andra normer runt världen som stipulerar andra kord diametrar och inbördes avstånd. Det kan skapa problem med skarvning av ett DIN normerat band med band av annan normering.

 

Stålkordsband används för transport över stora avstånd och höga laster. Den stora fördelen är bandets låga töjning och därmed kortare spännlängd..

Phoenix har utvecklat en ny stålkordskonstruktion med öppen geometri. Gummit tränger in i kardelerna och in till varje ståltråd. Stålkordens svaga punkt är att inträngande vatten kan orsaka rost. Phoenix har reducerat problemet med rost genom sin öppna uppbyggnad av stållinorna. Gummit bildar ett korrosionsskydd.

Aramid

Aramid eller Kevlar har liknande hållfasthet och förlängning som stål men betydligt lägre vikt.

En fiber som marknaden trodde skulle slå ut stål men som visade sig ha andra problem. Aramid används sparsamt över hela världen.

Gummikvalitéer

Kvalitet enligt DIN 22 102, DIN 22131 och ISO 10247

Den norm som anger dimensioner, krav och beteckningar för textilarmerade transportband. Normen citeras för de 4 gummikvalitéer som finns angivna. De betecknas W, X, Y, Z, K.

Observera att detta är minimikrav. För att benämnas med DIN eller ISO norm skall gummit uppnå dessa värden. Varje tillverkare får överträffa värdena.

Täckplattor enligt Brott
Hållfasthet
MPa, min
Brott
förlängning
% min
Nötning
mm3 max
DIN 22102
DIN 22131
ISO 10247
W (D) 18 (18) 400 (400) 90 (100)
X (H) 25 (24) 450 (450) 120 (120)
Y 20 400 150
Z (L) 15 (15) 350 (350) 250 (200)
K * 20 400 200

* För svårantändbara transportband enligt DIN 22103 med antistatiska täckplattor enligt DIN 22104

Kvalitet enligt DIN 22 103, ISO 340/EN20340.

Svårantändbara band. Engelska Flame retardent eller FR, på tyska Schwer-entflammbar.

DIN 22 103, ISO 340 eller EN 20 340. Normen skiljer på två nivåer. Typ S anger att täckplattor och vävkärna är svår-antändbara. Typ K anger att endast täckplattor är svårantändbara. Gummit brinner om det upphettats till ca 3000 C och en låga antänder.

Kvalitet enligt DIN 22 109

Kvalitet enligt DIN 22 109 med ett flertal undergrupper anger dimensioner och beteckningar för textil- och stålkordsband med självslocknande gummi. Gummit kan brinna vid en temperatur av ca 7000 C och då endast om elden underhålls av en yttre brandkälla. Slocknar den yttre källan så slocknar omedelbart gummit. För att få kallas självslocknande måste banden klara tester enligt DIN 22 100 E. Beteckningen förenklas ofta till bokstaven V för underjord och Vt för användning ovan jord.

Nomenklatur för beställning av band.

Textilarmerade, exempel – 1000m DIN 22 102 1000 EP630/4 6+2 Y

1000m Beställd längd.
DIN 22 102 Aktuell tillv. Standard.
1000 Bandbredd.
EP Vävkärnan (polyester/polyamid)
630 Bandets min. brotthållfasthet i N/mm bandbredd.
4 Antal vävlager.
6 Övre täckplattans tjocklek.
2 Undre täckplattans tjocklek.
Y Gummits kvalitet enligt DIN 22 102.

Stålkords band, exempel – 2000 m DIN 22 131 1200 St 1600 7T/5X

2000m Beställd längd.
DIN 22 131 Aktuell tillv. Standard.
1200 Bandbredd.
St Bandkärna (stålkord)
1600 Bandets min. brotthållfasthet i N/mm bandbredd.
7 Övre täckplattans tjocklek.
T Breakerinlägg i täckplatta.
5 Undre täckplattans tjocklek.
X Gummits kvalitet enligt DIN 22 102.