Transportband

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Primogum levererar transportband från två ledande tillverkare, Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH och Sava.

Banden kan delas in i olika grupper baserat på dess egenskaper. Här nedan redovisas banden grupperade efter armeringstyp – den dragande parten i bandet, och efter gummikvaliet.

Armeringstyper

EP Band

De vanligaste banden är EP. Där E är den kemiska beteckningen för polyester och P för Polyamid.

Polyester är stabilt och har låg töjning. Används i bandets längsriktning.
Polyamid eller ett fabriksnamn nylon. En fiber med förmåga att kunna töjas. Används i vävens inslag, tvärs bandet. Töjbarheten behövs för att kunna kupa bandet.

Transportband med vävarmering finns med olika vävkonstruktioner och antal vävar från 1-5 st.
EP är den vanligaste. PP ger ett band med hög töjbarhet längs och tvärs bandet. EE ger ett tvärstabilt band. Primogum levererar EP band med dragstyrka från 160 N/mm till 3000 N/mm bandbredd

Stål

Transportband med stålkord har som namnet anger stålkord som dragande part. 

Ett antal parallella stållinor ger bandet dragstyrka. Kordens diameter och inbördes avstånd är normerat i DIN 22131.
Normerade stålkordsband finns i styrkeklasser 500-7200 N/mm bandbredd.
Phoenix tillverkar band med styrkan 10.000 N/mm bandbredd.
OBS, det finns andra normer runt världen som stipulerar andra kord diametrar och inbördes avstånd. Det kan skapa problem med skarvning av ett DIN normerat band med band av annan normering.

 

Stålkordsband används för transport över stora avstånd och höga laster. Den stora fördelen är bandets låga töjning och därmed kortare spännlängd..

Phoenix har utvecklat en ny stålkordskonstruktion med öppen geometri. Gummit tränger in i kardelerna och in till varje ståltråd. Stålkordens svaga punkt är att inträngande vatten kan orsaka rost. Phoenix har reducerat problemet med rost genom sin öppna uppbyggnad av stållinorna. Gummit bildar ett korrosionsskydd.

Aramid

Aramid eller Kevlar har liknande hållfasthet och förlängning som stål men betydligt lägre vikt.

En fiber som marknaden trodde skulle slå ut stål men som visade sig ha andra problem. Aramid används sparsamt över hela världen.