Besiktning scanning

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Scanning – stålkordsband

Primogum har som enda företag i Skandinavien en egen Scanningsutrustning för stålcordband, generation III. Genom att magnetisera stålcorden får vi ut en bild på alla skador, som redovisas på ett överskådligt sätt för användaren.

Inspektion av transportbandets yta

Ett serviceteam monterar en en mätstation. Teamet utvärderar täckplattans kondition.

 • Inspektionen kan vara periodisk.
 • Scanning av bandet utförs under full drift.
 • Sammanställning till en digital karta över bandet.
 • Detektering av alla skador.
 • Upprättande av rapport med all relevant information.
 • Support för upptäckt av systematiska bandskador.
 • Analys för inspektion och förberedelse för reparation.

Så här utför vi kontinuerlig inspektion av täckplattor med triangulering. Se nedan.

 • Användande av mäthuvud/ sensor, kombination av linjelaser och optisk givare, som mäter bandets profil.
 • En laserlinje projiceras över bandets bredd.
 • Laserlinjen följer täckplattans profil.
 • Kameran registrerar ytan med alla dess oregelbundenheter.
 • Kombination av högfrekvens scanning och hög upplöst bild.
 • Mjukvara sätter samman data till en digital karta över bandets yta.
 • Den digital kartan kan analyseras med olika tröskelvärden för skador.

Tjockleksmätning med ultraljud

Primogum har utvecklat och tillverkat instrument för att mäta ett bands tjocklek. Vi mäter såväl textilarmerade som stålkords band.En ultraljudssond skickar en signal genom bandet. När ljudet studsar mot ett skikt reflekteras ljudet tillbaka till mätsonden. Signalen detekteras i en dator och registrering sker i dataprogrammet vi utvecklat.

Genom att magnetisera stålcorden får vi ut en bild på alla skador, som redovisas på ett överskådligt sätt för användaren.
Mätresultatet får vi ut på bild. Vi mäter på flera ställen utefter bandet och får en bild av slitage och bandets kondition. Bilden nedan visar slitage på mitten och att kantgummit sliter spår i ytan.

Vi mäter även täckplattornas hårdhet och får en bild som ger ytterligare information om bandets kondition.

Hårdhetsmätning

Vi tjockleks- och hårdhetsmäter alla typer av band och gummi med bla. Ultraljud. Vi redovisar tjocklek på band med en egen mjukvara via Powerpoint.