Besiktning scanning

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Scanning – stålkordsband

Primogum har som enda företag i Skandinavien en egen Scanningsutrustning för stålcordband, generation III. Genom att magnetisera stålcorden får vi ut en bild på alla skador, som redovisas på ett överskådligt sätt för användaren.

Inspektion av transportbandets yta

Ett serviceteam monterar en en mätstation. Teamet utvärderar täckplattans kondition.

 • Inspektionen kan vara periodisk.
 • Scanning av bandet utförs under full drift.
 • Sammanställning till en digital karta över bandet.
 • Detektering av alla skador.
 • Upprättande av rapport med all relevant information.
 • Support för upptäckt av systematiska bandskador.
 • Analys för inspektion och förberedelse för reparation.

Så här utför vi kontinuerlig inspektion av täckplattor med triangulering. Se nedan.

 • Användande av mäthuvud/ sensor, kombination av linjelaser och optisk givare, som mäter bandets profil.
 • En laserlinje projiceras över bandets bredd.
 • Laserlinjen följer täckplattans profil.
 • Kameran registrerar ytan med alla dess oregelbundenheter.
 • Kombination av högfrekvens scanning och hög upplöst bild.
 • Mjukvara sätter samman data till en digital karta över bandets yta.
 • Den digital kartan kan analyseras med olika tröskelvärden för skador.