Kallvulkmaterial

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Allmänt om kallvulkmaterial

Moderna kallvulkslimmer används i stor omfattning för att vulka transportband, montera medbringare och limma gummi mot plåt eller vävar. I Sverige har vi använt modern kallvulk sedan 1970 talet. Ursprungligen var de baserade på trikloretylen.

Lim som fungerade i både kyla och värme. Dessutom inte brännbara. Tri-baserade limmer är idag förbjudna. Dagens limmer innehåller brännbara lösningsmedel, och är ofta två komponent med härdare.

Primogum lagerför nedanstående limmer och metall primer.

  • TRS Plasto.
  • TRS 4004.
  • Phoeno secur.
  • Ovulkat gummi.
  • TipTop SC4000.
  • Primogum Primo-Primer.
  • TRS metalprimer.
  • MEK lösningsmedel.
  • TipTop metalprimer.