Självslocknande band

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Självslocknande band – definition och klassificering

Primogum levererar självslocknande band enligt DIN 22129 och DIN 22109. Den självslocknande egenskapen får man genom stor inblandning av polykloropren.
OBS! Svårantändbara band har vanligen SBR som huvudkomponent.

Bilden visar ett självslocknande stålkordsband i en underjordsgruva för kol. 

Självslocknande stålkordsband

Definitionen för självslocknande band är att bandet efter upphettning till hög temperatur brinner så länge en yttre källa håller branden vid liv. Så fort den yttre källan slocknar upphör även gummit att brinna inom bråkdelen av en sekund. Primogum levererar självslocknande vävarmerade band enligt DIN 22109 + alla delar. För att klassificeras som Självslocknande vävband skall vara godkända enligt DIN 22118.

Förväxla inte självslocknande med svårantändbara band.

Svårantändbara band

Benämns på engelska Flame retardent eller FR, på tyska Schwer-entflammbar och skall vara godkända enligt DIN 22 103, ISO340 eller EN 20 340. Normen skiljer på två nivåer. Typ S anger att täckplattor och vävkärna är svårantändbara. Typ K anger att endast täckplattor är svårantändbara.