Stålkordsband

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Användning

Stålkordsband används för långa transporter och stora tunga volymer. Fördelen är bandens låga töjning som ger korta spännvägar. Korden ligger centralt och tål därför relativt små trummor.

Primogum har tillgång till Phoenix världsledande teknik vad gäller beräkningar och skarvmetoder. Phoenix tillverkar stålkordsband från St 800 till St 10.000 N/mm. Skarvning med Almex vulkpressar och presstryck 14 kg/ cm2.

Primogum är den största leverantören av stålkordsband i Skandinavien.

Stålkordsband i genomskärning.
Med tvärgående breakerinlägg. Finns både i polyester och stål.

Energibesparande stålkordsband EOB

Transportband används för transporter av stora volymer över långa avstånd.
Det är det billigaste, enklaste och mest tillförlitliga sättet att transportera gods.
Samhälle och företag lägger idag stor vikt vid hållbarhet liksom skydd av miljö och klimat. Energiförbrukning har blivit en viktig faktor vid byggande av transportanläggningar. Längre transportörer och större volymer driver utvecklingen mot alternativa sätt att spara energi. Att minska bandets deformation vid kontakt med rullarna och därmed minskad energiförbrukning, har blivit allt viktigare.

Exempel

Phoenix Mega Pulser test rig.

Belastning upp till 2.500 kN statisk last med överlagrad puls. Testar bandkonstruktioner och skarvar.

Det starkaste bandet i världen i underjordsdrift.

I Ruhrområdet har fyra gruvor slagits ihop till en. Kolet bryts på djup 700 – 1300 m under jord. Kolet från de fyra gruvorna förs med långa underjordiska transportörer till en gemensam uppfordring mot markytan. 2000 ton/h förs upp till ytan och 1000 ton/h sten returneras till gruvan och transporteras vidare och läggs tillbaka in i gruvhålen.Stenen som går tillbaka är skarp och nötande. Därför är den undre täckplattan tjockare än den övre. Lyfthöjden är 780 m och transporten sker på Phoenix stålkordsband 1400 St 7500. Det starkaste bandet i underjordsdrift.

Gummikvalitén är självslocknande och båda täckplattorna har Phoenotec elektronisk övervakning mot skador.