Bandstyrning

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Allmänt om bandstyrning

En bra bandstyrare börjar flytta bandet i sidled vid minsta tendens till sidovandring. När bandet går för långt åt en sida så justerar den bandet omdelbart åt motsatta sidan. En pågående process, en övervakning som sker dygnet runt varje sekund.

Primogum arbetar med Tru-Trac, som visat vara en av de främsta på marknaden.

Hur fungerar det?

Trutrac arbetar med en yttre roterande tub och en inre centralt lagrad tub som kan rotera i samma plan som bandet. Bandet ligger hårt an mot rullen, som kommer att vrida sig. Rullen rör sig i samma plan som bandet och kommer att styra tillbaka bandet till neutralläge.

Riktlinjer för installation

På skissen nedan visar vi att styrrullen skall installeras före varje trumma. Tekniken att få bandet att gå rakt är att det skall äntra trumman rätt . Då lämnar det också trumman rätt.

Flat return & Trough tracker

Så här monterar du bandstyrning.
Bandstyrning skall endast installeras där bandvandring uppträder. Som tumregel gäller att en bandstyrningsrulle klarar att styra ca 50 m. På längre transportörer framförallt ovan jord kan avståndet ökas till 100 m mellan styrrullarna. Installera alltid styrrullen före den del där vandringen uppstår.
Vid ojämn pålastning, ersätt 3:e eller 4: rullen efter pålastningen med en styrrulle.

(Ungefär 3x bandbredden)
För att uppnå bästa bandstyrning, montera rullen på ett avstånd av ca 3 ggr bandbredden före den del som ger problem.

För den kupade delen av bandet installerar du styrrullen just där problemen uppstår eller strax innan.
När du monterar styrrullenvid huvudändan skall den monteras innan avkupningen börjar. På det sättet går bandet på trumman på rätt sätt.

En styrrulle behövs för att styra bandet rätt över spänntrumman.