Vulkplattor och vulkutrustning

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Allmän information

Shaw Almex världens mest utvecklade vulkplattor och används överallt där de högsta kraven ställs på bandskarvens kvalitet.

Aretstryck är 7 bar med luft och 14 bar med vätska. Alla pressar kan kylas med luft eller vatten. Det ger snabba vulkcykler.
Den patenterade tryckkudden ger samma tryck på varje cm2. Värmeslingorna är utformade så att inga strömtoppar uppträder när ström slås på.

Primogum har argenturen för Almex i skandinavien. Vi har levererat vulkpressar till kund sedan 1992. Den största levererade vulkpressen mätte hela 7 m på längden och var 2,4 m bred, med en vikt på  17 ton.

Shaw Almex har ett komplett sortiment på alla typer av pressar och verktyg för gummi och PVC.

Läs mer på almex.com

Almex rampress

En övre och en undre ram ger en enkel, effektiv och snabbt installerad press. Vatten eller luftkylning.
Tryckkudde ger ett likformigt tryck över hela pressytan.