Om oss

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Ursprunget till dagens Primogum daterar sig bakåt till 1967 då Bertil Wahren började arbeta med gummiuppställningar av motorer, transportband och andra  industriella applikationer av gummi. 2017 blev det 50 år i industrins tjänst med gummi som gemensam nämnare.

Primogum AB bildades 1992 och hade transportband av gummi som huvudprodukt. Senare kom slitgummi, limmer och vulkplattor in i programmet. Med åren blev koncentrationen på transportband och komponenter för transportörer. Flera namnkunniga tillverkare i Europa passerade revy med varierande framgång. Det stora lyftet kom när vi kom i kontakt med Phoenix Conveyor Belt Systems i Hamburg. De hade kvalitet, omfattande program och servicevilja att erbjuda oss.

Framgången fortsatte med agentur för Almex vulkplattor från Kanada.
Almex har vuxit till leverantör av vulkutrustningar där de största kraven ställs. Anläggningar med kilometerlånga transportörer.

En viktig produkt där Primogum blivit ledande leverantör i Skandinavien är handledare för rulltrappor. Det började med en Österrikisk-, och senare en tysk tillverkare. Båda hade kvalitetsproblem och Bertil sökte därför efter en ny leverantör.
År 1977 bildades Escalator Handrail Company i Kanada. Redan året efter 1978 började Bertil handla med det företag som blivit världsledande i sin nisch.

Primogums program har efterhand utökats med produkter och leverantörer som har anknytning till varandra och bildar en genomtänkt produktpalett. Allt för att våra kunder skall komma till ett företag som har koncentrerat sig och skapat kunskap i sin nisch.

Primogum i siffror

Omsättning 2019 181 milj SEK
Lagervärde +42 milj. SEK
Kontor Trosa
Organisation 10 pers. på kontoret i Trosa, försäljning och montage genom våra ÅF runt om i Sverige.
Lager 15 st runt om i Sverige.
Lagerförda produkter Anpassat till våra kunder.
Tester på gummi Genom våra leverantörer har vi världens modernaste testcenter för tex transportband.
Fabriker Våra produkter kommer huvudsakligen från Ungern, Tyskland, Slovenien, Kanada och Indien. Alla är öppna för besök.

Certifiering

Certifiering innebär att Primogum AB, har bedömts uppfylla särskilda krav som ställs i standarder och normerande dokument. Det är RISE Research Institutes of Sweden som bedömt och certifierat att Primogum uppfyller krav enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 9001 ISO 14001

GDPR information

Vi på Primogum AB bryr oss om er och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar våra de personuppgifter vi har, varför vi har dem och vilka som tar del av dem.

Den 25:e maj 2018 träder Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU och ersätter tidigare personuppgiftslagen (PUL) och vi har i och med detta tagit fram en ny integritetspolicy.

Så här behandlar vi era personuppgifter:

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Detta är tex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som tex insamling, vidarebefordring, analysering, registrering & lagring

1.2    Vem ansvarar för era personuppgifter?

Primogum AB, org.nr: 556423-1214 är ansvarig för behandlingen av era personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på lagligt sätt.

1.3    Hur får vi tillgång till era personuppgifter?

  • Uppgifter ni lämnar till oss som köpande kund.
  • Uppgifter ni lämnar till oss när ni anlitar våra medarbetare.
  • Uppgifter från offentliga register.
  • Uppgifter som registreras i kontakt med oss genom tex. kundaktiviteter/mässor.

1.4   Vilka personuppgifter behandlar vi?

Primogum AB behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, de uppgifter vi behandlar är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, bankrelaterade uppgifter som är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er som kund.

1.5    Varför behandlar Primogum AB era personuppgifter?

  • Primogum AB behöver era personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot vår er som kund.
  • För att ge god service.
  • För att kunna hantera de frågor ni har till våra medarbetare.

1.6    Vem har tillgång till era personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan ert samtycke, era personuppgifter används därför bara av Primogum AB. I de fall Primogum AB är beställare åt er via tredje part kan era personuppgifter lämnas ut för att säkerställa leveransen.

1.7     Hur skyddar vi de personuppgifter vi har om er?

Primogum AB värnar om er integritet, vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder gällandes vår IT-säkerhet för att säkerställa att era personuppgifter hanteras säkert.

När ni samtycker till våra allmänna villkor så samtycker ni också till av vi behandlar dennes personuppgifter. Ni har när som helst möjlighet att återkalla ert samtycke, vi kommer då inte längre behandla era uppgifter eller inhämta nya, om de inte behövs för att fullfölja våra skyldigheter enligt lag som tex bokföringslagen.

Leveransvillkor

För leverans gäller NLM 10 med tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen. Vid avhjälpande underhåll samt vid underhåll gäller NR 06 resp. NU 06. Vid leverans (försäljning) av maskiner eller annan mekanisk utrustning m m gäller NL 09. Punkt 39 och 40 utgår i NL 09 och ersätts med punkt (PC) tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen. I det fall NL 09, NU 06 och NR 06 inte är kända för Er ber vi Er kontakta oss så skickar vi över ett ex. av desamma, alt. att ni går in på www.teknikforetagen.se.