Dammbekämpning

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

Förbättra din produktions/arbetsmiljö med hjälp av vattendimma.

Vid tillräckligt högt vattentryck i kombination med rätt utformad dysa sönderdelar vi vattnet i mycket små partiklar, mindre än dammet vi vill bekämpa. Dammet och vattnet binder till varandra och faller ner på bandet. En bättre arbetsmiljö skapas. Mängden vatten är mycket liten och påverkar inte processen senare för transporterat material. Resultaten vi uppnått i svenska gruvor är sensationellt bra.

  • Dammbekämpning upp till 80%
  • Lätt att installera (kräver inga heta arbeten, kan monteras delvis i drift)
  • Styrning av system så att befuktningsanläggningen inte går när inget material finns på banden.
  • Kräver nästan inget underhåll ( Årlig service där man byter filter och UV-ljus).
  • Liten vattenåtgång (4st dysor/ca 20 lit/timme.)
  • Allt material är rostfritt alt syrafast.