PIP info

Sök bland våra produkter via sökfältet i menyn, eller kontakta oss på 0156 190 05.

GDPR information

Primogum Industrial Products AB bryr oss om er och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar våra de personuppgifter vi har, varför vi har dem och vilka som tar del av dem.

Den 25:e maj 2018 träder Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU och ersätter tidigare personuppgiftslagen (PUL) och vi har i och med detta tagit fram en ny integritetspolicy.

Så här behandlar vi era personuppgifter:

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Detta är tex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som tex insamling, vidarebefordring, analysering, registrering & lagring

1.2    Vem ansvarar för era personuppgifter?

Primogum Industrial Products AB är ansvarig för behandlingen av era personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på lagligt sätt.

1.3    Hur får vi tillgång till era personuppgifter?

  • Uppgifter ni lämnar till oss som köpande kund.
  • Uppgifter ni lämnar till oss när ni anlitar våra medarbetare.
  • Uppgifter från offentliga register.
  • Uppgifter som registreras i kontakt med oss genom tex. kundaktiviteter/mässor.

1.4   Vilka personuppgifter behandlar vi?

Primogum Industrial Products AB behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, de uppgifter vi behandlar är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, bankrelaterade uppgifter som är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er som kund.

1.5    Varför behandlar Primogum Industrial Products AB era personuppgifter?

  • Primogum AB behöver era personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot vår er som kund.
  • För att ge god service.
  • För att kunna hantera de frågor ni har till våra medarbetare.

1.6    Vem har tillgång till era personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan ert samtycke, era personuppgifter används därför bara av Primogum Industrial Products AB. I de fallPrimogum Industrial Products AB är beställare åt er via tredje part kan era personuppgifter lämnas ut för att säkerställa leveransen.

1.7     Hur skyddar vi de personuppgifter vi har om er?

Primogum Industrial Products AB värnar om er integritet, vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder gällandes vår IT-säkerhet för att säkerställa att era personuppgifter hanteras säkert.

När ni samtycker till våra allmänna villkor så samtycker ni också till av vi behandlar dennes personuppgifter. Ni har när som helst möjlighet att återkalla ert samtycke, vi kommer då inte längre behandla era uppgifter eller inhämta nya, om de inte behövs för att fullfölja våra skyldigheter enligt lag som tex bokföringslagen.

Leveransvillkor

För leverans gäller NLM 10 med tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen. Vid avhjälpande underhåll samt vid underhåll gäller NR 06 resp. NU 06. Vid leverans (försäljning) av maskiner eller annan mekanisk utrustning m m gäller NL 09. Punkt 39 och 40 utgår i NL 09 och ersätts med punkt (PC) tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen. I det fall NL 09, NU 06 och NR 06 inte är kända för Er ber vi Er kontakta oss så skickar vi över ett ex. av desamma, alt. att ni går in på www.teknikforetagen.se.